Egne produksjoner og produksjoner der sceneGudbrandsdals folk har stått for manus og regi:

Nobilis Norvegica Tintinnabulum


sceneGudbrandsdal arbeider med en forestilling som gjennom dans, teater og nyskrevet musikk med utgangspunkt i vår folkekultur formidler historiene om tre menn fra norsk konge- og riddermiljøs møte med tre dølakvinner: Harald Hårfagres møte med Dovrejenta Snøfrid, ridder Erlends møte med Kristin Lavransdatter på Sel og ridder Sigvat Kvies møte med Skårvangsola i Vågå. Skjebnesvangre møter for dem alle. Hva var det ved dølakvinnene og dalen som dro og lokket dem?

Manus: Vidar Olaussen. Regi: Jertru Stallvik, Musikk: Tom Willy Rustad

Les mer

Livets dans

I en syklisk musikalsk form settes tekster av Ibsen, Bjørnson og Hamsun sammen og varieres med dansesekvenser til musikk fra Vivaldis årstider, med Edvard Munchs maleri "Livets dans" som bakteppe. Forestillingen lar dikterne belyse livstemaene livsmot, elskov og sorg. Det hele ender i en rondoaktig finale der spørsmålet blir om all diktningen var forgjeves?

Manus: Viggo Didriksen, Endre Skjåk, Vidar Olaussen: Regi: Endre Skjåk

Se fotoer | Les mer

Løytnant i det fronske

En danse- og teaterforestilling med Frons lokale Per GyntsagnPå Tokse, nabogården til Hågå, Peer Gynts gård, møtes bygdefolk og embetsmenn i en bygdefest like etter at Ibsen har gitt ut Peer Gynt. En ung løytnant som skal flytte til bygda for å overta ledelsen av det fronske kompani, det gamle militærkompaniet for regionen, er med kapteinen på festen. Der møter han Peer Gynt-segnene og historien om hvordan Asbjørnsen og Ibsen fikk tak i dem, men blir også konfrontert med bygdas liv og folk. De har sine konflikter, hemmeligheter og uoppgjorte forhold..

Les mer

Produsent: Peer Gynt teaterlag, 2013, Manus: Vidar Olaussen, Regi: Endre Skjåk, Musikk: Tom Willy Rustad

 

 

Vinternatt i fjellene

Fjellet bergtar og dårer oss. Fjellet har bergtatt poeter, musikere og billedkunstnere. Harald Sohlberg brukte nesten 15 år på sitt livsprosjekt: Maleriet "Vinternatt i fjellene" i ulike versjoner. Fra han så motivet med nesten en religiøs opplevelse første gang levde han i Atna gjennom flere somre og vintre for å arbeid med maleriet. Da maleriet skulles selges til Nasjonalgalleriet brygget det opp til konflikt: Werenskiold, tidens kunstnerautoritet og Sohlbers gamle lærer, raste. Han var leder for Nasjonalgalleriets innkjøpskomite, og nektet galleriet å kjøpe inn bildet. Siden kåret vi det til vårt nasjonalmaleri.

Tre gamle ungdomsvenner - en sanger, en kunsthistoriker og og en spelemann - møtes etter mange år i solefallet oppunder fjellet en sommerkveld. I de ulike møtene til de tre med Rondane, maleriet, poesien fra diktere som Takvam, Jakobsen, Caspari, Hauge, Vigerust og fjellets sanger og musikk avdekkes gradvis deres fortidde historie som førte til bruddet flere tiår tilbake….

Manus: Vidar Olaussen. Regi: Aktørene

Les mer

Skrinet

Sel teatelags storsatsing høsten 2016 var musikkteatret "Skrinet" , skjebner lange en skinnegang. En historie fra miljøet rundt jernbaneetableringa i dalen.

Produsent: Sel teaterlag Manus: Viggo Didriksen. Regi: Endre Skjåk

Bifrost

Les mer

Manus: Viggo Didriksenm Regi: Aktørene

Bifrost er brua melllom gudenes og menneskenes verden i den norrøne mytologien. Bifrost er regnbuen - den bevrende brua.

Den norrøne mytologien slik vi møter den i Den eldre Edda og i Snorres Edda har bevart sin popularitet gjennom ulike tider og generasjoner, og danner i rikt monn bakgrunn for miljø og hendinger også i vår egen tids bøker og filmverden.

Når sceneGudbrandsdal går løs på materialet, gjør vi det i et moderne uttrykk som kombinerer teater og dans, og sett fra vår egen samtid. I forestillingen blir det plass til både skapelsesberetningen og en rekke av de humoristiske og frodige mytene.

Prosjektet ble gjennomført som et studiearbeid med bare interne visninger

 

 

 

sceneGudbrandsdal.no